Deze site heeft beperkte ondersteuning voor uw browser. We raden aan om over te schakelen naar Edge, Chrome, Safari of Firefox.

VOOR 22:30 BESTELD, MORGEN GELEVERD

BETAAL ACHTERAF MET KLARNA

TWEE JAAR GARANTIE

Servicevoorwaarden

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door ASTOS Watches. Op de hele site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar ASTOS Watches. ASTOS Watches biedt deze website, inclusief alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn op deze site, aan u, de gebruiker, aan op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en kennisgevingen die hier worden vermeld.Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief de aanvullende voorwaarden en beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of beschikbaar via een hyperlink. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browser, verkoper, klant, handelaar en/of inhoudbijdrager zijn.Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door een deel van de site te openen of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u de website niet bezoeken of diensten gebruiken. Indien deze voorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is aanvaarding daarvan uitdrukkelijk beperkt tot deze voorwaarden.Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om enig deel van deze gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Als u de website blijft gebruiken of bezoeken nadat u wijzigingen heeft geplaatst, accepteert u die wijzigingen.Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Zij bieden ons het online e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.DEEL 1 - ONLINE WINKELVOORWAARDEN

Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw staat of provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie en dat u ons toestemming hebt gegeven om sta minderjarigen toe die van u afhankelijk zijn om deze site te gebruiken.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en u mag geen wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten) bij het gebruik van de Service.

U mag geen wormen of virussen of enige andere code van destructieve aard verzenden.

Een schending of schending van een van de Voorwaarden zal leiden tot onmiddellijke beëindiging van uw Services.ARTIKEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook service aan iemand te weigeren.

U begrijpt dat uw inhoud (exclusief creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden overgedragen en mogelijk (a) via verschillende netwerken wordt verzonden; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van aansluitende netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld tijdens verzending via netwerken.

U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service of enig contact op de website via dewelke de Service wordt geleverd te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

De koppen die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 - BEDRIJFSGEGEVENSBedrijfsnaam: Bravo Holding B.V.

Address: Microfoonstraat 5 1322BN Almere

KvK-nummer: 76066517

BTW nummer: NL860495450B01SECTIE 4 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze site niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is alleen bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, completere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om de informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze site te controleren.SECTIE 5 - WIJZIGINGEN IN SERVICE EN PRIJZEN

Prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

We behouden ons het recht voor om de Service (of een deel of inhoud daarvan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te beëindigen.

We zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.SECTIE 6 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk alleen online beschikbaar via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons retourbeleid.

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat een kleurweergave op uw computermonitor accuraat is.

We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografische regio of jurisdictie te beperken. We kunnen dit recht per geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen naar eigen goeddunken op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar dit verboden is.

We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat u koopt of verkrijgt aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.SECTIE 7 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURATIE- EN ACCOUNTINFORMATIE

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen van toepassing zijn op bestellingen die zijn geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, creditcard en/of bestellingen met hetzelfde factuur- en/of verzendadres. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat bij de bestelling is opgegeven. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar eigen goeddunken, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die u in onze winkel doet. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.Zie ons retourbeleid voor meer details.HOOFDSTUK 8 - OPTIONELE GEREEDSCHAP

We kunnen u toegang geven tot tools van derden waarover we geen controle of input hebben.

U erkent en gaat ermee akkoord dat we toegang bieden tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garantie, verklaring of voorwaarde van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. We hebben geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of in verband staat met uw gebruik van optionele tools van derden.

Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden, is geheel voor uw eigen risico en goeddunken en u moet ervoor zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waarop de tools worden aangeboden door de relevante derde partij(en).

We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies via de website aanbieden (inclusief het vrijgeven van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze Servicevoorwaarden.SECTIE 9 - LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Service beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u naar websites van derden leiden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of beoordelen van de inhoud of nauwkeurigheid en we geven geen garantie, aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties die worden gedaan in verband met websites van derden. Lees en begrijp het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig voordat u een transactie aangaat.

Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden dienen te worden gericht aan de derde partij.SECTIE 10 - OPMERKINGEN VAN DE GEBRUIKER, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Als u, op ons verzoek, bepaalde specifieke Inzendingen (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder een verzoek van ons verzendt, stuurt u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal, online, per e-mail, per post of anderszins ( gezamenlijk "opmerkingen"), stemt u ermee in dat we te allen tijde, zonder beperking, de opmerkingen die u bij ons indient, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken via welk medium dan ook. We zijn en zijn niet verplicht (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) een vergoeding betalen voor opmerkingen; of (3) reageren op opmerkingen.

We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud te controleren, te bewerken of te verwijderen die naar eigen goeddunken onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden.

U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk zullen maken op rechten van derden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of een computervirus of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Service of een gerelateerde website zou kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u niet voordoen als uzelf of ons of derden op een andere manier misleiden met betrekking tot de bron van uw opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u maakt en hun nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor opmerkingen die door u of derden zijn geplaatst.SECTIE 11 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw verstrekking van persoonlijke informatie via de winkel wordt beheerst door ons privacybeleid. Bekijk ons privacybeleid.SECTIE 12 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Van tijd tot tijd kan er informatie op onze site of in de Service zijn die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, productverzendkosten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als informatie in de Service of op een gerelateerde website onjuist is, op elk moment zonder kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst).

We aanvaarden geen verplichting om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief, maar niet beperkt tot, prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Geen gespecificeerde update- of verlengingsdatum die in de Service of op een gerelateerde website wordt toegepast, mag worden beschouwd als een indicatie dat informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.SECTIE 13 - VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) anderen vragen om een onwettige handeling te plegen of eraan deel te nemen; (c) een internationale, federale, provinciale of staatsverordening, regel, wet of lokale verordening schenden; (d) inbreuk maken op of inbreuk maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, schade toebrengen, belasteren, belasteren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie verstrekken; (g) virussen of enig ander type kwaadaardige code uploaden of verzenden die de functionaliteit of werking van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet zullen of kunnen beïnvloeden; (h) de persoonlijke informatie van anderen verzamelen of volgen; (i) voor spam, phish, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scrape; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens schending van een van de verboden toepassingen.ARTIKEL 14 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

We garanderen, vertegenwoordigen of garanderen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn

 

zal zijn.

We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Service nauwkeurig of betrouwbaar zijn.

U stemt ermee in dat we de service van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk moment kunnen annuleren zonder u hiervan op de hoogte te stellen.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van de Service, of het niet kunnen gebruiken ervan, geheel op eigen risico is. De Service en alle producten en diensten die via de Service aan u worden geleverd, worden (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garantie of voorwaarden van welke aard dan ook. expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

ASTOS Watches, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, contractanten, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers zijn in geen geval aansprakelijk voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade schade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of gelijkaardige schade, hetzij gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit van uw gebruik van de service of producten verkregen via de service, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de service of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in de inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de d-service of enige inhoud (of product) die is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de service, zelfs als u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid. Omdat sommige staten of jurisdicties de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in die staten of jurisdicties beperkt tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan.ARTIKEL 15 - GARANTIE

U stemt ermee in ASTOS Watches en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen tegen elke claim of eis, inclusief redelijke honoraria van advocaten, ingediend door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten waarnaar wordt verwezen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.ARTIKEL 16 - SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbare gedeelte wordt geacht te zijn gescheiden van deze Servicevoorwaarden, een dergelijke vaststelling doet geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.ARTIKEL 17 - BEINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn ontstaan, blijven voor alle doeleinden van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst.

Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze Diensten niet langer wenst te gebruiken, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.

Als u naar ons eigen oordeel faalt, of we vermoeden dat u niet hebt voldaan aan een voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en inclusief de datum van beëindiging; en/of dienovereenkomstig kunnen we u de toegang tot onze Services (of een deel daarvan) ontzeggen.ARTIKEL 18 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of dergelijke bepaling.

Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op deze site of met betrekking tot de Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Service en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen , mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot eerdere versies)

 

van de Servicevoorwaarden).

Dubbelzinnigheden in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden mogen niet worden geïnterpreteerd in het nadeel van de opsteller.ARTIKEL 19 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten op grond waarvan wij u Services leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht.ARTIKEL 20 - WIJZIGING VAN DE SERVICEVOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken.

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken enig deel van deze gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden houdt acceptatie van die wijzigingen in.SECTIE 21 - CONTACTINFORMATIE

Vragen over de Servicevoorwaarden moeten aan ons worden gericht via support@astoswatches.com.


ARTIKEL 22 - RETOUREN TIJDENS VERKOOPPERIODES


Tijdens kortingsacties behoudt Astos zich het recht voor om vouchers uit te geven bij het retourneren van een product. Uiteraard behoudt u het comfort van 14 dagen bedenktijd en kunt u uw product binnen deze termijn retourneren, al dan niet conform de retourvoorwaarden.


Je ontvangt je voucher binnen 14 dagen na je retourzending per e-mail.

Winkelwagen

Geen producten meer beschikbaar voor aankoop

Uw winkelwagen is momenteel leeg.